2

Farfarfortellinger

«Dokumentarteaterforestilling der skuespiller Evy Kasseth Røsten graver i fortida for å finne svar som kan hjelpe henne å komme nærmere sannheten om seg selv.

Den røde tråden i forestillingen er Edvin Kristian Røsten, gruvearbeider og fiolinist, og Evys farfar. Edvins historie begynner i Folldal i 1921, der han vokser opp sammen med 10 søsken i en familie som er like mye gardbrukere som de er gruvearbeidere. Evy følger farfarens spor til Svalbard, der Edvin jobber i malmgruver i fire år, via Trondheim, der han er med på å bygge Elgeseter bru, til Malm, der han til slutt slår seg ned som gruvearbeider og alenefar med ansvar for fem barn. Underveis i forestillingen tar Evy et oppgjør med både seg selv, familien og bygdedyret, hele tida med Edvins livshistorie som utgangspunkt. En tekst som handler om gråsonene mellom løgn og sannhet, om familie og familiens subjektive historiefortelling, om svik og tilgivelse.»

 

 

På scenen: Evy Kasseth Røsten og Gjermund Larsen

Manus: Ingrid Weme Nilsen

Regi: Kjersti Haugen

 

Teksten  er utviklet med støtte fra Dramatikkens Hus. 

_
_
_