1

"Kunsten å leve" m/ Ingvard Wilhelmsen & Kari L. Mogstad

Kom å opplev Ingvard Wilhelmsen og Kari L. Mogstad holde foredragene "Sjef i eget liv" og "Kroppsklemma", i Kulturhuset i Namsos.

«SJEF I EGET LIV»

Hva styrer mine tanker og følelser?

Hvordan skal jeg endre mine holdninger?

Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer?

Hvordan beholde den gode balansen mellom aktivitet og hvile, arbeid og fritid, nærhet og distanse, yte og nyte!

Ingvard Wilhelmsen (f. 1949) er professor og lege, med spesialitet innen indremedisin og psykiatri. Han er en meget populær og underholdende foredragsholder. Han har siden 1995 drevet Norges eneste klinikk for hypokondere. Han gir mennesker som lider av helseangst og hypokondri hjelp til å endre egne tankemønstre, ofte ved hjelp av terapiformen som kalles kognitiv terapi. Wilhelmsen har gitt ut en rekke bøker om tematikken, med titler som «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre».

"Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer, bestemmer vi selv. Jeg fokuserer på holdningene til grubling og bekymring, liv og død, sykdom og hørselstap, fortid og fremtid", sier Wilhelmsen om foredraget.

 

«Kroppsklemma»

Kari Løvendahl Mogstad er lege og forfatter som har gitt ut boka Kroppsklemma. Med boka ønsker Løvendahl Mogstad a° gi foreldre og andre voksne gode og praktiske ra°d, og ogsa° bevisstgjøre foreldrene hvordan det er a° vokse opp i dag, i en verden der ungdommene lever store deler av sitt liv pa° sosiale medier, med de mange utfordringene det kan gi. I boka og i foredraget bruker hun sin erfaring ba°de som lege og som mor til fem.

Løvendahl Mogstad er spesialist i allmennmedisin og idrettsmedisin, og hun har i en a°rrekke vært en aktiv samfunnsdebattant, særlig innen temaer som omhandler barn og unge og foreldrerollen.

Kari Løvendahl Mogstad er en mye brukt foredragsholder over hele landet, og snakker ba°de til skolelever, foreldre og fagfolk, som jobber med og er engasjerte i livene til dagens oppvoksende ungdommer. Eksempler pa° foredrag og bidrag: Spiseforstyrrelsesforeningen, Legeforeningen, Helsesøsterutdanningen, Extrastiftelsen, NRK Supernytt, ulike ungdomsskoler og viderega°ende skoler.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Klinga-, Maiblomsten-, Namsos-, og Skage Sanitetsforening.

_
_
_