Kulturkafe

På hverdager:
Kulturkafeen er ikke i ordinær drift på hverdager utenom arrangement. Hvis du ønsker det er du allikevel hjertelig velkommen til å bruke kafeen etter selvbetjeninsprinsippet. Du forsyner deg selv og legger penger i en skål ved kassen.  Vi som arbeider på kulturhuset vil selvfølgelig også hjelpe deg så langt vi har mulighet til set. Kafeen har samme åpningstider som fylkesgalleriet.

I forbindelse med arrangementer:
Kafe og bar er åpen fra en time før alle arrangement og i pauser i forestillinger. Vi kan har alle rettigheter og kan by på et enkelt men forhåpentlighvis godt tilbud fra vår kafedisk.

_
_
_