The Future - Hopes, Dreams And Fears

Om arrangementet

Framtiden - Håp, Drømmer og Redsler

Danseelever ved Namsos kulturskole har delt sine ønsker, drømmer og redsler for hva fremtiden vil bringe.

 
Dette har dannet utgangspunktet for en danseforestilling, som tar deg med på en reise gjennom portalen til en fargerik fremtid fylt av håp og fantasier, men også noen glimt av det mørke